Jump to content

SSB vs Martingale: zo doe je roulette onderzoek


DeValsspeler

Recommended Posts

In de eeuwigdurende discussie met @dobbelsteen blijft hij, gesteund door armzalig kleine samples, bij het standpunt dat SSB geen 2,7% huisvoordeel zou hebben (uitgaande dat de la partage regel niet geldt). Daarnaast baseert hij een groot gedeelte van zijn onderzoeken op de gedachte dat vorige uitkomsten verschil zouden maken en dat lang uitblijven van nummers op korte termijn weer goed gemaakt zouden moeten worden. Om dit nu maar voor eens en altijd te ontkrachten en om te laten zien hoe je nu wel een goed roulette onderzoek doet dit topic.

Ik begin met een vergelijkend onderzoek tussen het Martingale systeem en SSB toegepast op het Martingale systeem (wat ik vanaf nu kortweg SSB zal noemen). Om ondubbelzinnig te laten zien dat vorige uitkomsten geen enkele invloed hebben op de resultaten, neem ik nog een derde methode mee, wat ik Random Martingale zal noemen.

Als eerste de drie methoden beschreven:

Martingale: we zetten in op een even kans (in de simulatie zet ik in op oneven), bij winst zijn we klaar met de inzetten reeks en kunnen we opnieuw beginnen, bij verlies verdubbelen we onze inzet en zetten we wederom op oneven in. We verdubbelen maximaal 10 keer. Verliezen we tien keer op rij, dan stoppen we ook met de huidige reeks en beginnen we weer opnieuw. De gedachte achter Martingale is dat de kans zeer klein is dat je tien keer op rij verliest en dus meestal met een winstje eindigt.

SSB: we spelen exact zoals bij Martingale, behalve dat we onze inzet niet vast kiezen, maar laten afhangen van de vorige tien uitkomsten. Was de uitkomst tien nummers geleden even, dan zetten we op oneven in. Verliezen we, dan verdubbelen we onze inzet en zetten we weer tegengesteld in op even/oneven ten opzichte van tien nummers geleden. Ook hier zijn we na winst klaar met de reeks en stoppen we de reeks ook als we tien keer achter elkaar verloren hebben. De gedachte achter deze methode is dat een reeks van tien even kansen een zeer kleine kans heeft om exact herhaald te worden. Het werkt dus exact hetzelfde als Martingale, behalve dat onze inzet nu bepaald wordt door vorige uitkomsten. Vinden we in een grote sample een significant verschil met Martingale, dan wordt dat dus veroorzaakt door de manier waarop we onze inzet kiezen en kunnen we dat verschil dus toewijzen aan SSB. Vinden we geen verschil, dan heeft deze methode van je inzet bepalen dus geen enkele toegevoegde waarde ten opzichte van Martingale.

Random Martingale: om te laten zien dat vorige uitkomsten echt niets uitmaken, spelen we Martingale nogmaals, maar in plaats van elke keer dezelfde inzet te plaatsen, kiezen we elke keer random uit waar we op inzetten (even of oneven). Dit zal simpelweg laten zien dat de kans op tien keer op rij verliezen erg klein is, net zo klein als bij Martingale of SSB, en dat rekening houden met vorige uitkomsten dus geen enkele toegevoegde waarde heeft.

Bij alle drie de methoden zul je vaak klein winnen en slechts zelden groot verliezen. Dat is inherent aan Martingale. Maar hoe doet een dergelijke methode het nu gemiddeld? Dat is het enige wat van belang is. En om daar achter te komen is een aanzienlijke sample nodig. Voordat ik daar aan begin echter eerst de theorie. Theorie die al voldoende zou moeten zijn om het punt te maken en @dobbelsteen 40 jaar aan nutteloos onderzoek had kunnen besparen. Maar aangezien dat niet het geval is, kan het in elk geval dienen om te zien in hoeverre de praktijk overeenkomt met de theorie.

Theorie:

Bij elk van de drie methoden is de kans op winst 18/37 en de kans op verlies 19/37. We zetten tenslotte uitsluitend op even kansen in op de roulette. De kans dat we bij de tweede spin winnen is dus 18/37*19/37, de kans dat we bij de derde spin winnen is 18/37*(19/37)^2, etc. Werken we dat uit, dan krijgen we de volgende kans tabel:

Winst bij spin

Kans

1

0,486486

2

0,249817

3

0,128285

4

0,065876

5

0,033828

6

0,017371

7

0,00892

8

0,004581

9

0,002352

10

0,001208

10x verlies

0,001275

 

Al deze kansen tellen uiteraard op tot 1. Het is ook duidelijk dat deze tabel voor elk van de drie methoden geldt. Dat op zich zou al voldoende overtuigend moeten zijn dat de drie methoden niets van elkaar verschillen.

Vermenigvuldigen we de kansen met 100, dan krijgen we het percentage hoe vaak we elke mogelijkheid kunnen verwachten als we de methoden heel vaak doen. We kunnen dus verwachten dat we in ongeveer 48,6% van alle gevallen zullen winnen bij de eerste spin. In 24,98 van de gevallen zullen we pas bij de tweede spin winnen, etc. Uitkomsten van de simulatie kunnen we straks mooi hiermee vergelijken.

We kunnen van hieruit ook nog het huisvoordeel berekenen als we de tabel aanvullen met de winst en totale inleg per geval.

Winst bij spin

Kans

Totale Inzet

Totale Inzet * Kans

Winst

Winst*Kans

1

0,486486

1

0,486486486

1

0,486486486

2

0,249817

3

0,749452155

1

0,249817385

3

0,128285

7

0,897992222

1

0,128284603

4

0,065876

15

0,988138159

1

0,065875877

5

0,033828

31

1,048672749

1

0,033828153

6

0,017371

63

1,094386469

1

0,017371214

7

0,00892

127

1,132884835

1

0,008920353

8

0,004581

255

1,168084066

1

0,004580722

9

0,002352

511

1,202006168

1

0,002352263

10

0,001208

1023

1,23570074

1

0,001207919

10x verlies

0,001275

1023

1,304350781

-1023

-1,304350781

   

Totaal

11,30815483

Totaal

-0,305625806

 

Bij de eerste ronde zetten we 1 in. Verliezen we, dan zetten we in de tweede ronde 2 in, voor een totaal inzet van 3. Verliezen we weer, dan zetten we 4 in, voor een totaal inzet van 7, etc. Dit wordt in de derde kolom weergegeven.

Sluiten we een reeks af met winst, dan maken we 1 winst. Bij 10 verliezen op rij verliezen we uiteraard 1023 totaal. Vermenigvuldigen we de totale inzet met de bijbehorende kans, en tellen we die allemaal bij elkaar op, dan krijgen we de gemiddelde inzet van één reeks: 11,3082.

Vermenigvuldigen we de winst met de bijbehorende kans en tellen we die bij elkaar op, dan krijgen we de gemiddelde winst van één reeks: -0,3056.

Delen we gemiddelde winst door gemiddelde inzet, dan krijgen we het huisvoordeel: -0,3056/11,3082 = -0,027.

Bij deze dus al het onomstotelijke theoretische bewijs dat het huisvoordeel ook voor SSB gelijk is aan -2,7%.

Nu de theorie duidelijk is, gaan we de drie methoden daadwerkelijk simuleren. Ik heb hiervoor een programma geschreven dat volgens de beschrijving van de drie methoden speelt. Voor elke methode wordt de totale inzet en de totale winst bijgehouden. Daarnaast wordt opgeslagen hoe vaak er gewonnen wordt na elk van 1-10 spins, hieruit kan vervolgens ook bepaald worden hoe vaak er 10 keer op rij wordt verloren. Commentaar in het programma wordt aangegeven met //. Ik heb zo veel mogelijk uitleg proberen te geven, zodat iedereen kan zien wat het programma doet. De code voor dit programma vind je onderaan deze post.

Het programma één keer draaien geeft een simulatie van 100.000.000 pogingen voor elke methode. Hieronder de resultaten van één zo’n simulatie.

resultaten.jpg.1cb79c59e84cdd3e612b0b3836ad6989.jpg

  

Zoals je ziet, verliezen zowel Martingale, Random Martingale als SSB ongeveer 2,7% van de totale inzet. Met andere woorden: ook de simulatie laat zien dat het huisvoordeel gelijk is aan 2,7% voor elk van deze methoden. De totale inzet en totale verlies komen keurig overeen met de voorspelde gemiddelde inzet en gemiddelde verlies. Daarnaast zijn de percentages voor het aantal keer winnen na x spins nagenoeg gelijk aan elkaar én komen ze overeen met wat we in de theorie voorspelden.

Niet alleen zegt de theorie dat SSB geen enkele nuttige toevoeging is aan Martingale, ook deze simulaties laten dat duidelijk zien. Vergeet ook niet dat al die 100 miljoen reeksen van SSB op exact dezelfde wijze zijn gegenereerd. De invloed die je denkt te hebben door in te zetten afhankelijk van vorige uitkomsten wordt in al deze 100 miljoen samples gebruikt. Zou dat daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn, dan zouden de resultaten van deze grote sample ook moeten afwijken van de resultaten van Martingale of Random Martingale. Dat doen ze duidelijk niet.

Hoe zit het dan met de sample van 10.000x van @dobbelsteen die zulke mooie resultaten gaf? Heel simpel, als je niet onderzoekt hoe groot de kans is dat je een dergelijke uitkomst bij zo’n sample krijgt, kun je helemaal niet gefundeerd beweren of het überhaupt een bijzondere uitkomst is. Laten we dat dus eens onderzoeken:

De kans dat je 10 keer op rij verliest bij een even kans is (19/37)^10 = 0.001275. Doen we dit 10.000 keer, dan verwachten we dus gemiddeld 10.000 * 0.001275 = 12.75 keer dat we 10 keer op rij verliezen. De standaard deviatie is hierbij sqrt(10.000 * 0.001275 * (1 – 0.001275) = 3.57 (basistheorie voor gemiddelde en standaard deviatie bij binomiale kansen).

Uitkomsten die binnen drie standaardafwijkingen van het gemiddelde liggen zijn te verwachten zijn prima te verwachten en betekenen niets bijzonders. Zo'n 99,7% van de resultaten zullen hier binnen moeten vallen. Valt een resultaat er buiten, dan heb je dus wellicht iets bijzonders gevonden wat nader onderzoek vraagt. In dit geval betekent dit dat we in 99.7% van de gevallen dat we dit 10.000 keer spelen, het aantal keer dat we 10 op rij verliezen ligt tussen 2.04 (12.75 – 3 * 3.57) en 23.46 (12.75 + 3 * 3.57).

Verder weten we dat we bij 9 keer of minder 10 op rij verliezen winst maken (9 * -1023 + 9991 > 0). Er is dus een heel interval van 2.04-9 keer 10 op rij verliezen waarbij we winst maken maar waarbij de resultaten nog keurig liggen binnen resultaten die we zouden kunnen verwachten en ons dus geen enkele reden zouden moeten geven om te denken dat we iets bijzonders hebben gevonden.

Kijken we ook nog eens naar de kans dat we 9 keer of minder 10 op rij verliezen in 10.000 pogingen (berekend via https://stattrek.com/online-calculator/binomial.aspx) dan komt daar een kans uit van ruim 18%. Een sample zoals die van @dobbelsteen geeft dus in maar liefst 1 op de 5 keer een winst. Zijn resultaat is dus helemaal niet bijzonder en uitstekend vanuit de theorie te verklaren. (gewetensvraag voor @dobbelsteen: was je resultaat daadwerkelijk het eerste resultaat of heb je stiekem een paar keer op f9 gedrukt voor dit tevoorschijn kwam?)

En ook hier geldt, had dobbelsteen meerdere keren een sample van 10.000 gegenereerd, dan had hij gezien dat resultaten met zo’n sample nog alle kanten op gaan (en dus de conclusie kunnen trekken dat zijn sample nog te klein was). Had hij tegelijkertijd hetzelfde gedaan voor Martingale, dan had hij ook nog eens gezien dat daar dezelfde wisselende resultaten uit zouden komen (en dus kunnen concluderen dat SSB niets toevoegt aan Martingale).

Om compleet te zijn, hier enkele resultaten met 10.000 keer. Dit zijn daadwerkelijk de eerste twee resultaten die ik kreeg. Zoals je ziet gaan de verliespercentages alle kanten op, maar is er ook één resultaat waar winst is gemaakt. In zijn geheel niet bijzonder dat er in 6 resultaten één keer winst voorkomt, als je bedenkt dat de kans op winst maar liefst 18% is en dus gemiddeld bijna 1 op de 5 keer moet voorkomen. Hierom ook mijn eerdere verzoek om dat onderzoek van 10.000 keer nu eens vaker te doen. Doe dat eens 100 keer en tel hoe vaak je nou daadwerkelijk op winst komt. Volgens de theorie zal het zo'n 18 keer zijn.

807520213_resultatenkleinesample.thumb.jpg.3d5661b6e1f6ab814aeb8e09c8fce564.jpg

Iets 10.000 keer doen en dat een grote sample noemen alleen omdat je 10.000 een groot getal vindt, slaat natuurlijk nergens op. Hoe kleiner de kans op een mogelijke uitkomst, hoe groter je sample moet zijn om een eerlijk beeld te krijgen. En ergens weet @dobbelsteen dat wel, hij weet dat je minder spins nodig hebt om te zien hoe vaak een even kans gemiddeld valt, dan om te zien hoe vaak een enkel nummer gemiddeld valt. Nu gebruikt hij een methode waarbij één mogelijkheid veel minder vaak valt dan 1 op 37 keer en toch kan hij dan niet bedenken dat je dan vele malen meer spins nodig hebt om een eerlijk beeld te krijgen.

Het argument dat we in werkelijkheid nooit zoveel spelen en alleen kleine samples spelen gaat hier ook niet op. Het programma doet 100 miljoen samples achter elkaar. Je kunt echter eenvoudig inbouwen dat hij na elke sample eerst 500 nummers genereert waar hij niets mee doet en dan pas het volgende sample genereert, waarmee je dus simuleert dat er tussen elke sample een pauze van 500 spins zit. Dit verandert uiteraard niets aan de resultaten.

Kortom, kleine samples zoals dobbelsteen genereert wijken daarom alleen af vanwege variantie (pech of geluk) en niet doordat de methode superieur zou zijn. Iets wat hij al lang had kunnen beseffen als hij hetzelfde onderzoek op Martingale had toegepast (met zijn kleine samples zou hij daar dan ook sterke afwijkingen met wat je verwacht tegen komen, wat een clou zou moeten zijn dat SSB niets anders is dan Martingale) of als hij eens een keer een fatsoenlijk grote sample had gegenereerd (of gewoon het gemiddelde nemen van heel veel kleine). Dan was hij jaren geleden al op deze resultaten gekomen en was hem veel nutteloos onderzoek en ons veel waardeloze content bespaard gebleven.

Enkele afsluitende opmerkingen:

-         - Exact hetzelfde als bovenstaande kunnen we doen voor wanneer de la partage regel wel geldt, uiteraard komen we dan op 1,35% huisvoordeel uit.

-         - Ik weet dat het SSB principe niet alleen op Martingale toepasbaar is, maar je het op van alles en nog wat kunt loslaten. Hier zie je dan ook niet het huisvoordeel van SSB in het algemeen, maar toegepast op Martingale. Uiteraard kun je dit voor elk andere methode ook doen.

-         - Mocht ik SSB niet toegepast hebben op Martingale zoals bedoeld door @dobbelsteen, dan maakt dat voor de conclusies geen verschil. Doel was om aan te tonen dat inzetten naar aanleiding van vorige uitkomsten geen enkel verschil maakt en deze resultaten laten dat onmiskenbaar zien.

-         - Wil je zelf onderstaand programma draaien, dan dien je code::blocks te installeren. Wanneer je het programma vervolgens opent kies je voor een nieuw project, daar kies je voor c++ en als je naam en locatie hebt gekozen, kies je links in het menu op de + naast Sources. Daar dubbelklik je op main en je kunt de code die dan verschijnt vervangen door onderstaande code. Kies je dan bovenin het menu voor de groene pijl/gele tandwiel combinatie dan draait hij het programma. Zou ongeveer 10 minuten moeten duren voor hij met resultaat komt. Om kleinere samples te zien, wijzig je de 100.000.000 in de code naar een kleiner getal.

 

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

bool isOdd(int number)
//controleert of een nummber oneven is
{
  if (number % 2 == 1)      //als het nummer modulo 2 gelijk is aan 1
    return true;        //dan is het oneven
  return false;          //anders is het even (of 0)
}

int main()
{
  srand(time(0));           //seed om random nummers te kunnen genereren

  //variabelen om de huidige inzet op te slaan
  int currentBetMartingale;
  int currentBetRandomMartingale;
  int currentBetSSB;

  //variabelen om de totale inzet op te slaan
  int totalBetMartingale = 0;
  int totalBetRandomMartingale = 0;
  int totalBetSSB = 0;

  //variabelen om de totale winst op te slaan
  int profitMartingale = 0;
  int profitRandomMartingale = 0;
  int profitSSB = 0;

  //variabelen om aan te geven of een reeks al is afgesloten met een winst
  bool sequenceFinishedM;
  bool sequenceFinishedRM;
  bool sequenceFinishedSSB;

  //variabelen voor het bijhouden van het aantal wins na n spins
  int winsAfterNSpinsM[10] = {0};
  int winsAfterNSpinsRM[10] = {0};
  int winsAfterNSpinsSSB[10] = {0};

  int randomNumber;

  //variable waarin opgeslagen wordt waarop we inzetten bij Random Martingale
  int randomMartingaleBets[10];

  //variabele die de eerste tien nummers genereert waarop de inzet van SSB wordt gebaseerd
  int startSequenceSSB[10];

  //we doen alles 100.000.000 keer
  for (int j = 0;j < 100000000;j++)
  {
    //Random Martingale
    //creëer tien random waarden 0 en 1, 0 betekent inzet op even, 1 betekent inzet op oneven
    //is de reeks bijvoorbeeld 0110101110, dan zetten we de eerste inzet in op even, de tweede op oneven, de derde op oneven, etc.
    for (int i = 0;i < 10;i++)
      randomMartingaleBets[i] = rand() % 2;

    //SSB
    //Creëer 10 random nummers 1-36, deze dienen als basis om onze ssb inzet te bepalen voor de volgende nummers
    //We zetten elke keer in op de even kans tegengesteld aan die van tien nummers geleden, dus we willen in die tien nummers geen nul.
    //Is het eerste nummer in deze reeks oneven, dan zetten wij onze eerste inzet in op even en vice versa.
    //Verliezen we dan is onze tweede inzet tegengesteld aan de even/oneven van het tweede getal van deze reeks, etc.
    for (int i = 0;i < 10;i++)
      startSequenceSSB[i] = (rand() % 36) + 1;

    //we beginnen met inzet 1
    currentBetMartingale = 1;
    currentBetRandomMartingale = 1;
    currentBetSSB = 1;

    //geen van de reeksen is nog afgesloten met een winst of met 10 verliezen op rij
    sequenceFinishedM = false;
    sequenceFinishedRM = false;
    sequenceFinishedSSB = false;

    //creëer tien nummers waar we onze inzet mee vergelijken
    for (int i = 0;i < 10; i++)
    {
      randomNumber = rand() % 37;                     //genereer random roulette nummer

      //Martingale, we zetten elke keer in op oneven
      if (!sequenceFinishedM)                       //we hoeven alleen te controleren als we in deze reeks nog niet gewonnen hebben
      {
        totalBetMartingale += currentBetMartingale;           //verhoog totale inzet met de huidige inzet

        //als het nummer oneven is, dan wint de Martingale inzet, anders verliest de inzet
        if (isOdd(randomNumber))
        {
          profitMartingale += currentBetMartingale;          //verhoog winst met de huidige inzet
          sequenceFinishedM = true;                  //deze reeks is afgerond
          winsAfterNSpinsM[i]++;                   //aantal keer dat we gewonnen hebben na i spins neemt 1 toe.
        }
        else
        {
          profitMartingale -= currentBetMartingale;          //verlaag de winst met de huidige inzet
          currentBetMartingale = currentBetMartingale * 2;      //verdubbel de huidige inzet
        }
      }

      //Random Martingale, onze inzet is random volgens de gegenereerde lijst in randomMartingaleBets
      if (!sequenceFinishedRM)                            //we hoeven alleen te controleren als we in deze reeks nog niet gewonnen hebben
      {
        totalBetRandomMartingale += currentBetRandomMartingale;           //verhoog totale inzet met de huidige inzet

        //als het even/oneven van het random nummer gelijk is aan even/oneven van de random keuze
        //en het random nummer is niet nul, dan wint de Random Martingale inzet, anders verliest de inzet
        if ((isOdd(randomNumber) == isOdd(randomMartingaleBets[i])) && (randomNumber != 0))
        {
          profitRandomMartingale += currentBetRandomMartingale;          //verhoog winst met de huidige inzet
          sequenceFinishedRM = true;                       //deze reeks is afgerond
          winsAfterNSpinsRM[i]++;                         //aantal keer dat we gewonnen hebben na i spins neemt 1 toe.
        }
        else
        {
          profitRandomMartingale -= currentBetRandomMartingale;          //verlaag de winst met de huidige inzet
          currentBetRandomMartingale = currentBetRandomMartingale * 2;      //verdubbel de huidige inzet
        }
      }

      //SSB, onze inzet is tegengesteld aan even/oneven van de lijst startSequenceSSB
      if (!sequenceFinishedSSB)                            //we hoeven alleen te controleren als we in deze reeks nog niet gewonnen hebben
      {
        totalBetSSB += currentBetSSB;                        //verhoog totale inzet met de huidige inzet

        //als het even/oneven van het random nummer tegengesteld is aan even/oneven van de SSB startsequence
        //en het nummer is niet nul, dan wint de SSB inzet, anders verliest de inzet
        if ((isOdd(randomNumber) != isOdd(startSequenceSSB[i])) && (randomNumber != 0))
        {
          profitSSB += currentBetSSB;                         //verhoog winst met de huidige inzet
          sequenceFinishedSSB = true;                         //deze reeks is afgerond
          winsAfterNSpinsSSB[i]++;                          //aantal keer dat we gewonnen hebben na i spins neemt 1 toe.
        }
        else
        {
          profitSSB -= currentBetSSB;                         //verlaag de winst met de huidige inzet
          currentBetSSB = currentBetSSB * 2;                     //verdubbel de huidige inzet
        }
      }


    }
  }

  //output
  cout << "Martingale" << endl;
  cout << "Total bet: " << totalBetMartingale << endl;
  cout << "Total profit: " << profitMartingale << endl;
  cout << "Percentage: " << (float)profitMartingale / (float)totalBetMartingale * 100 << endl;
  int tenLossesM = 100000000;
  for (int i = 0;i < 10;i++)
  {
    cout << "Wins na " << i + 1 << " spin: " << winsAfterNSpinsM[i] << endl;
    tenLossesM -= winsAfterNSpinsM[i];
  }
  cout << "Ten losses: " << tenLossesM << endl;

  cout << "Random Martingale" << endl;
  cout << "Total bet: " << totalBetRandomMartingale << endl;
  cout << "Total profit: " << profitRandomMartingale << endl;
  cout << "Percentage: " << (float)profitRandomMartingale / (float)totalBetRandomMartingale * 100 << endl;
  int tenLossesRM = 100000000;
  for (int i = 0;i < 10;i++)
  {
    cout << "Wins na " << i + 1 << " spin: " << winsAfterNSpinsRM[i] << endl;
    tenLossesRM -= winsAfterNSpinsRM[i];
  }
  cout << "Ten losses: " << tenLossesRM << endl;

  cout << "SSB" << endl;
  cout << "Total bet: " << totalBetSSB << endl;
  cout << "Total profit: " << profitSSB << endl;
  cout << "Percentage: " << (float)profitSSB / (float)totalBetSSB * 100 << endl;
  int tenLossesSSB = 100000000;
  for (int i = 0;i < 10;i++)
  {
    cout << "Wins na " << i + 1 << " spin: " << winsAfterNSpinsSSB[i] << endl;
    tenLossesSSB -= winsAfterNSpinsSSB[i];
  }
  cout << "Ten losses: " << tenLossesSSB << endl;
}

 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Met heel veel waardering heb ik deze uitleg gelezen. Jammer dat er slechts een enkeling dit kan volgen en begrijpen wat je geschreven hebt. Mijn uitleg van SSB verschilt toch in details met die van jou. Jij gaat uit van uitkomst van een enkele worp. roulette heeft 37 getallen De statistische kans is 1/37 Ik neem een cluster van 10 op een volgende random getallen bijvoorbeeld 12-24-3-36-24 -24-15-32-0-4. De kans dat deze cluster valt is (1/37)^10. Ik ga nu deze cluster converteren naar de enkelvoudige kansen PM bijvoorbeeld  M-P-M-P-P-P-M-P-ZERO-M. Voor een roulette zonder 0  heeft deze cluster van 10 uitkomsten een kans van 0,5^10. Het aantal clusters is dan beperkt 512 .De zero gooit echte roet in het eten. Het aantal clusters met de zero is aanzienlijk groter. SSB zet nu altijd in op een niet vallen van een van de vele mogelijkheden als bijzonderheid gaat SSB uit dat deze cluster zich niet herhaalt Een tweede bijzonderheid is dat bij een hit slechts 1 unit wordt  gewonnen als de zero niet valt Valt de zero wel en spelen w de Franse roulette dan is de winst zeer vele malen groter. Deze invloed van de zero is heel moeilijk te programmeren . Met Excel is het kinderlijk eenvoudig en geeft beter weer hoe een speler speelt.

@DeValsspeler wet op de uitkomst van een enkele worp .
@Dobbelsteen  wet op een cluster van 10 worpen

De speler speelt slechts klein sessies en is gebaat van het korte termijn resultaat. SSB kan iedereen spelen en je hoeft zelfs niets te noteren.

Link to comment
Share on other sites

17 uur geleden zei dobbelsteen:

@DeValsspeler wet op de uitkomst van een enkele worp .
@Dobbelsteen  wet op een cluster van 10 worpen

De speler speelt slechts klein sessies en is gebaat van het korte termijn resultaat. SSB kan iedereen spelen en je hoeft zelfs niets te noteren.

Huh wat?

Daarnaast, als de speler baat heeft bij het korte termijn resultaat zoals jij zegt, een enkele worp is kortere termijn dan een cluster van 10 worpen.

Link to comment
Share on other sites

Na 5 jaar uitleg over SSB heb je  of wil je niet begrijpen hoe SSB werkt. Elk roulette systeem zonder een doordachte strategie en inzetschema  heeft een negatieve winstverwachting van 2,7 %. Jij beschrijft hier roulettesystemen zonder een strategie maar wel met het inzetschema van Martingale. Dat je dan ook een HE van 3,7% berekent is voorspelbaar.
De oplossing vind je ook in het casino. Je zult van 2 roulette tafels nooit zien dat de Billboard met de laatste 15 getallen exact hetzelfde zijn. Twee eerlijke RNGs kunnen nooit exact dezelfde  reeks  produceren. Bij SSB wordt ingezet dat de roulette nooit een bestaande roulettereeks kan kopiëren. Het bijzondere van SSB is dat deze zelf de trigger reeks produceert. Je kunt ook de trigger reeks door een tweede RNG laten produceren. In beide gevallen is de Zero een storend element . Een derde mogelijkheid is om het paard van het schaakspel als RNG te gebruiken. In dat geval elimineer je de Zero van de trigger reeks.

Het is 26 jaar geleden dat ik nog in VB programmeerde. In details kan ik jouw programma niet controleren en zat moet ik overlaten aan meer gespecialiseerde programmeurs.

Met jouw kennis van programmeren moet jij kunnen controleren of fouten in mijn programma heb gemaakt. De programmeertaal heeft geen enkele invloed op de  eindresulaten.

Scale met met korte termijn bedoel ik kleine speelsessies. Bij Martingale is een weddenschap 1 tot 10 worpen. Een speelsessie is meestal kleiner dan 100 worpen op een tafel.
In april ben ik door de TGO uitgenodigd om live in de studio van OneTime te komen spelen.

Link to comment
Share on other sites

Volgens mij is het enige verschil tussen de uitleg van De Valsspeler ten opzichte van die van Dobbelsteen is dat De Valsspeler uitgaat van geen geheugen van het balletje en Dobbelsteen wel. Moeilijker is de conclusie volgens mij niet. 

Desalniettemin mooi onderbouwd!!! Complimenten

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Mooi geschreven @DeValsspeler ik snap niet alles, maar in grote lijnen wel. Ik weet natuurlijk dat een roulette balletje geen geheugen heeft en ik heb het idee dat het geheugen van @dobbelsteenook aan het nalaten is wat een onzin kraam jij uit. Als je de roulette kan verslaan zoals jij dat zegt en dus winst kan maken met je samples, waarom deel je dit dan uberhaupt ? Wordt rijk en verhuis naar Spanje ofzo haha.

Link to comment
Share on other sites

Wat een onderzoek zeg Peter! Zo ken ik je, mensen kunnen praatjes hebben maar meten is weten 🙂

 

Eigenlijk precies wat Jackpot zegt, het roulette balletje heeft geen geheugen en heel veel mensen trappen hierin, ik ben daar onbewust vroeger ook met open ingetrapt. En niet alleen daarin, de casino wereld zit zo complex in elkaar en deze mist laten de casino's ook heel graag bestaan. Hoe vager hoe beter, zodat spelers hun eigen variant of strategieën over kunnen verzinnen en er ook 100% in gaan geloven. Een SGP'er kan je ook niet bekeren naar een ander geloof.

Mensen willen graag het bij het oude laten, vastgeroest en hou ouder hoe minder flexibel dat is gewoon de natuur. Daarom is het ook zo super interessant om o.a. met dit forum te discussiëren en samen te ontdekken dat is de kracht van een community en het leven. Anders zaten we nu nog met ze alle op een platte aarde.

 

Ik heb dit met de automatische roulette, kan lullen wat ik wil maar hij volgens 98% blijft die rigged!  

Link to comment
Share on other sites

Ik ben het geheel met je eens. Natuurlijk is de bijdrage van Peter heel interessant. Jammer dat hij de roulette alleen als een wiskundig opgave ziet. Deze wiskunde is al jaren algemeen aanvaard. Dit steeds weer herhalen ook naar ervaren spelers heeft geen zin. De theorie  en uitleg op alle internetsites is hetzelfde. Jij haalt er de SGP bij. Daar vind je de echte creationisten en discussie is onmogelijk. Ik heb Peter ook een creationist genoemd. Voor mij is roulette een spel als anderen. Bij een spel hoort winnen en verliezen. Een spel geeft plezier. Het verslaan van de tegenstander geeft een kick. Als speler wil je beter worden dan je tegenstander.  Dit kan je bereiken door kennis , strategie en ervaring. Dit is mijn benadering van het roulettespel. Mijn kennis en ervaring deel ik met geïnteresseerde roulettespelers  en publiceer ik wereldwijd . Het aantal views op mijn bijdragen is een bewijs dat het gewaardeerd wordt.

Dat Peter mij in zijn post een oude heer vindt zonder verstand van het roulette spel neem ik hem wel kwalijk. Ik heb een blok voor mijn  hoofd en schrijf alleen maar onzin. Helaas doet hij dit met herhaling en toont regelmatig geen respect voor opponenten.  SSB heeft niets te maken  met Martingale. SSB kun je spelen met alle klassieke inzetsystemen. De resultaten zijn dan wel slechter. Hij wil niets weten van mijn Excel programma`s en resultaten.

Het probleem van automaten  in het algemeen is dat wij als consument geen controle middelen hebben. Alle automaten worden in het buitenland getest. De Ksa doet geen eigen onderzoek. Het onderzoek van de TTS roulette heb ik in bezit. Als werktuigkundige heb ik dat bestudeerd Het rapport rammelt van alle kanten en naar mijn oordeel had deze automaat nooit toegelaten mogen worden. De Ksa weigert elk onderzoek. Ik twijfel ook aan de Cammegh roulette. Ik heb nu twee antwoorden van de Ksa op mijn Wob-verzoeken. In beide antwoorden bevestigt de Ksa dat HC geen toelatingsdocumenten heeft. Ik zit al een maand te wachten op de behandeling van mijn bezwaarschrift.
Wordt vervolgd!

Link to comment
Share on other sites

Op 4-2-2021 om 18:14 zei dobbelsteen:

Mijn uitleg van SSB verschilt toch in details met die van jou. Jij gaat uit van uitkomst van een enkele worp. roulette heeft 37 getallen De statistische kans is 1/37 Ik neem een cluster van 10 op een volgende random getallen bijvoorbeeld 12-24-3-36-24 -24-15-32-0-4. De kans dat deze cluster valt is (1/37)^10. Ik ga nu deze cluster converteren naar de enkelvoudige kansen PM bijvoorbeeld  M-P-M-P-P-P-M-P-ZERO-M.

Maar dat is exact wat ik in het programma doe, ik genereer een cluster van 10 nummers, en zet de volgende tien nummers in op de tegengestelde even kansen tot ik win. Daar zit geen enkel verschil in met hoe jij speelt.

Op 4-2-2021 om 18:14 zei dobbelsteen:

Deze invloed van de zero is heel moeilijk te programmeren .

De invloed van de zero is helemaal niet moeilijk te programmeren, daarvoor is slechts twee of drie regels code nodig, die zeggen dat wanneer de 0 valt we niet onze hele inzet kwijt zijn, maar slechts de halve inzet.

Op 5-2-2021 om 12:04 zei dobbelsteen:

Na 5 jaar uitleg over SSB heb je  of wil je niet begrijpen hoe SSB werkt. Elk roulette systeem zonder een doordachte strategie en inzetschema  heeft een negatieve winstverwachting van 2,7 %. Jij beschrijft hier roulettesystemen zonder een strategie maar wel met het inzetschema van Martingale.

Volgens mij laat ik hier juist zien hoe de strategie van SSB toegepast op het inzetschema van Martingale geen enkele invloed heeft op de uitkomsten.

Op 5-2-2021 om 12:04 zei dobbelsteen:

Bij SSB wordt ingezet dat de roulette nooit een bestaande roulettereeks kan kopiëren.

Maar dat is ook exact wat Martingale doet. Daar wordt er vanuit gegaan dat je nooit tien keer op rij dezelfde uitkomst hebt. Mijn resultaten laten nu juist zien dat niet alleen tien keer op rij dezelfde uitkomst exact zo vaak voorkomt als de wiskunde voorschrijft, maar ook dat SSB precies dezelfde kans heeft om een reeks te herhalen als Martingale. Niet voor niets heb ik ook de random Martingale erbij gehaald, die laat zien dat ook de kans dat je überhaupt tien keer op rij wint, op welke even kans je ook inzet, net zo groot is als de kans dat je tien keer op rij verliest met Martingale of SSB.

 

3 uur geleden zei dobbelsteen:

Jammer dat hij de roulette alleen als een wiskundig opgave ziet.

Daarom juist heb ik er nu ook een simulatie bij gedaan. Praktijk dus! En die laat ontegenzeggelijk exact dezelfde resultaten zien als die de wiskunde voorspelt. roulette is dus ook niets anders dan wiskunde. En dat zou jij ook in gaan zien als je maar één keer een fatsoenlijke sample zou draaien. Dat durf je echter niet, omdat je de uitkomsten daarvan stiekem ook wel weet.

3 uur geleden zei dobbelsteen:

Het verslaan van de tegenstander geeft een kick. Als speler wil je beter worden dan je tegenstander.  Dit kan je bereiken door kennis , strategie en ervaring. Dit is mijn benadering van het roulettespel. Mijn kennis en ervaring deel ik met geïnteresseerde roulettespelers  en publiceer ik wereldwijd . Het aantal views op mijn bijdragen is een bewijs dat het gewaardeerd wordt.

Met die eerste zin ben ik het zeker eens. Maar uiteindelijk wil je toch dat je het casino consistent verslaat? Dat gaat niet met jouw methodes en ik durf te wedden dat jij dat ook echt wel ziet in je werkelijke resultaten.

En het aantal views op je bijdragen betekent niet dat het gewaardeerd wordt, het betekent dat er elke keer weer mensen opstaan om je onzin te weerleggen, waardoor er meer in jouw topics gepost wordt en je zo meer views krijgt. Heeft niets met waardering te maken.

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

26 minuten geleden zei DeValsspeler:

 

En het aantal views op je bijdragen betekent niet dat het gewaardeerd wordt, het betekent dat er elke keer weer mensen opstaan om je onzin te weerleggen, waardoor er meer in jouw topics gepost wordt en je zo meer views krijgt. Heeft niets met waardering te maken.

 

Wat weet deze man het goed te verwoorden.

Waar haalt ie het geduld en de energie vandaan?

Hier kan geen sneeuwpret tegenop.

Smullen !!!!!!!!!!!!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 uur geleden zei DeValsspeler:

Maar uiteindelijk wil je toch dat je het casino consistent verslaat?

Als geen ander weet ik dat dat niet kan. Dit is alleen het geval als er geen limiet. Je bent het toch wel met mij eens dat een programmeertaal geen invloed heeft op de uitkomst. Mijn uitkomst van Excel is volgens jou fout. Dan moet het toch kinderlijk eenvoudig zijn om mijn programma op fouten te onderzoeken. Op YouTube kun je zien hoe ik speel en geef ik ook uitleg. Besmet met het Mindfxck virus heb je heel veel leden op OneTime besmet. Met weinig of geen kennis van zaken lopen ze kritiekloos achter je aan

 

Op 4-2-2021 om 16:33 zei DeValsspeler:

if (number % 2 == 1) //als het nummer modulo 2 gelijk is aan 1 return true; //dan is het oneven return false; //anders is het even (of 0) }

Je hebt de Zero niet apart gedefinieerd. Als je de seed van de pseudo RNG niet telkens verandert dan produceert  de pRNG telkens dezelfde reeks. 

 

Op 4-2-2021 om 16:33 zei DeValsspeler:

//we doen alles 100.000.000 keer for (int j = 0;j < 100000000;j++) {

Kun je het programma ipv 1M gewoon 100 x draaien en waarom mis ik Print. Er is toch niemand op het forum die  dit programma kan controleren 

Je publiceert geen resultaten Je kan ons van alles wijsmaken.

Link to comment
Share on other sites

Maar dat wijsmaken doe jij toch ook? Je maakt ons wijs dat je de roulette verslaat met je ssb systeem terwijl een ieder weet dat je dit niet consistent lukt. Dat is ook het probleem van alleen de positieve resultaten onthouden en delen en de negatieve resultaten te negeren. Dit zie je op vele vlakken gebeuren. Dat is ook de reden dat je twijfelt aan de cammegh roulette en andere roulettes. Zij geven random uitkomsten die niet passen in je systeem en waarmee je zoals een ieder verwacht verlies draait. Dit betekent geen valse roulettebak maar dat je systeem niet waterdicht is

Ik denk dat het gewoon goed is dat iedereen zijn eigen mening heeft en speelt zoals men prettig vind. Maar het is niet handig om mensen voor te spiegelen dat het ssb systeem winstgevend kan draaien terwijl dit onmogelijk is.

Dit in tegenstelling tot het spelen van online slots met de juiste bonus. Dat is namelijk heel goed mogelijk te verslaan.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

19 uur geleden zei dobbelsteen:

Als geen ander weet ik dat dat niet kan. Dit is alleen het geval als er geen limiet. Je bent het toch wel met mij eens dat een programmeertaal geen invloed heeft op de uitkomst. Mijn uitkomst van Excel is volgens jou fout. Dan moet het toch kinderlijk eenvoudig zijn om mijn programma op fouten te onderzoeken.

 

Wederom uitspraken waaruit blijkt dat je echt niets van kansen begrijpt. Ik zeg niet dat je uitkomst fout is, ik zeg dat je conclusies daaruit fout zijn. Ik heb al vele malen aangegeven dat je grotere samples moet nemen en als je kleine samples neemt, dan moet je onderzoeken in hoeverre een resultaat dan nog bijzonder is. Als jij 1 keer op rood inzet, dan zeg je toch ook niet dat je een geweldige strategie hebt bedacht als die keer rood valt? Nee, in dat geval weet je best dat je vaker moet spelen om te zien wat je gemiddeld als uitkomst krijgt. Waarom snap je dat concept dan niet bij SSB?

19 uur geleden zei dobbelsteen:

Besmet met het Mindfxck virus heb je heel veel leden op OneTime besmet. Met weinig of geen kennis van zaken lopen ze kritiekloos achter je aan

Dus nu noem jij eigenlijk iedereen hier dom? Misschien moet je je eens afvragen waarom ik zo weinig kritiek op mijn posts krijg en jij al kritiek krijgt sinds je op internet zit. Is de kans groter dat jij de enige bent die het snapt en de rest niet, of is de kans groter dat al die andere mensen het wel snappen en jij niet?

19 uur geleden zei dobbelsteen:

Je hebt de Zero niet apart gedefinieerd. Als je de seed van de pseudo RNG niet telkens verandert dan produceert  de pRNG telkens dezelfde reeks.

Als ik op oneven speel en er geen la partage geldt (zoals ik aangegeven), dan geldt de zero gewoon als verlies en hoef je die niet apart te definiëren.

De functie srand(time(0)) gebruikt de systeemklok als seed, dus elke keer dat het programma wordt gestart, is er een nieuwe seed. Had je zelf ook kunnen concluderen uit het feit dat mijn twee uitkomsten van kleinere samples niet exact gelijk zijn.

19 uur geleden zei dobbelsteen:

Kun je het programma ipv 1M gewoon 100 x draaien en waarom mis ik Print. Er is toch niemand op het forum die  dit programma kan controleren 

Je publiceert geen resultaten Je kan ons van alles wijsmaken.

Wel een beetje je best doen om het te begrijpen, er staat letterlijk in mijn post: 'Om kleinere samples te zien, wijzig je de 100.000.000 in de code naar een kleiner getal.' (laatste regel voordat de code begint)

In c++ gebruik je cout in plaats van print.

Ik heb ook keurig verteld wat je moet doen om het programma zelf te draaien, dus iedereen die een beetje zijn best doet kan het controleren. En als je een beetje verstand van code hebt, kun je de gegeven code ook gewoon langslopen, volgens mij staat er genoeg commentaar bij om het te kunnen snappen.

19 uur geleden zei dobbelsteen:

Je publiceert geen resultaten Je kan ons van alles wijsmaken.

Je ziet de tabellen toch? Ik heb zelfs twee resultaten van elk systeem voor 10.000 reeksen geplaatst, uit die resultaten moet je toch opmaken dat met een dergelijk sample de resultaten nog alle kanten op gaan en je er dus niets zinnigs over kunt zeggen als je toevallig op winst eindigt?

Link to comment
Share on other sites

Iemand die besmet is met het Mindfxck virus is niet per definitie dom. Een volkomen verkeerde conclusie. Sorry dat il je artikel verkeerd heb gelezen. Ik ken het programma helaas niet dus ben ik niet op de hoogte van de code.  Ik ben gewend  dat ik het resultaat pas  na het draaien van het programma print. Bij Excel  wordt na elke handeling direct de uitkomst geprint. De Excel sheet print direct de uitkomsten en laat niet de formule zien .Deze zit verborgen achter de print.

Toch heb ik mijn twijfels of je de invloed van de zero goed hebt geprogrammeerd. De zero geeft zelf geen verlies , vergroot de eventuele winst  of vermindert het verlies. 

Een speler speelt altijd kleine sessies. Een speelsessie van 100 worpen  op een tafel duurt meestal ongeveer 2,5 uur. De speler stopt altijd na een hit. Een speelsessie bestaat noot uit een vast aantal worpen. Dit programmeer ik altijd door een stop te programmeren in de laatste 10 worpen van en computer sessie.

Ik heb ook onderzocht of de grootte van een computersessie invloed heeft op het resultaat. Dit is met mijn waarneming het geval sessies van ongeveer 100 worpen presteren beter sessie van 150 worpen.

Ik zal hierbij voegen nog een voorbeeld van een sessie.  Het is kinderlijk eenvoudig het proces stap voor stap te volgen en voor jou een peulenschilletje zijn om fouten of bugs te ontdekken

SSB deel 1 OT.png

SSB deel 2 OT.png

Link to comment
Share on other sites

18 uur geleden zei dobbelsteen:

Toch heb ik mijn twijfels of je de invloed van de zero goed hebt geprogrammeerd. De zero geeft zelf geen verlies , vergroot de eventuele winst  of vermindert het verlies. 

 

Zoals gezegd ben ik uitgegaan van roulette zonder la partage. Dat betekent dat als de zero valt en je hebt ingezet op een even kans, dat je je inzet volledig verliest. Dat heb ik geprogrammeerd. Lijkt me niets mis mee.

 

18 uur geleden zei dobbelsteen:

Ik heb ook onderzocht of de grootte van een computersessie invloed heeft op het resultaat. Dit is met mijn waarneming het geval sessies van ongeveer 100 worpen presteren beter sessie van 150 worpen.

 

Dat is ook niet zo gek, gemiddeld zul je op verlies uitkomen, dus als je meer worpen doet verlies je meer. Doe beide nu eens heel vaak en kijk dan nog eens naar het gemiddelde verlies.

18 uur geleden zei dobbelsteen:

Ik zal hierbij voegen nog een voorbeeld van een sessie.  Het is kinderlijk eenvoudig het proces stap voor stap te volgen en voor jou een peulenschilletje zijn om fouten of bugs te ontdekken

 

Om even te zien of ik het begrijp: je deelt de nummers in hoog/laag in. Ik zie dat je de 0 als laag bestempeld, dus de lage nummers zijn 0-18 en hebben er dus één meer dan de hoge nummers. Je zet in op het tegengestelde van 10 nummers geleden. Als ik naar jouw sample op rij 50 kijk, is daar 22 gevallen, een hoog nummer. Je zet dus bij rij 60 (10 nummers verder) in op laag (tegengesteld aan 22). Bij rij 60 valt de 0 die jij als laag bestempeld en dus tel je het als een winst. Zo werkt de roulette natuurlijk niet, in werkelijkheid zou je je inzet verliezen (of de helft bij la partage). Misschien begrijp ik het verkeerd, maar zo op het eerste oog lijkt dat me waar het dan fout gaat.

 

Daarnaast gaat het er ook om dat je niet naar enkele resultaten van kleine sessies moet kijken (en ja, in het geval van ssb is 10.000 keer een kleine sessie). Je moet naar het gemiddelde kijken van veel van die sessies. Waarom wil je die sessie van 10.000 stuks niet gewoon 100 keer doen? Dat is een kwestie van 100 keer op f9 drukken en het resultaat noteren. Is in een kwartiertje gepiept. Kun je daarvan het gemiddelde berekenen en heb je een veel beter beeld.

 

Link to comment
Share on other sites

De Franse roulette geeft terecht een beter resultaat  dan de Europese roulette. Een eventuele HE zal volgens jouw onderzoek dan een kleiner HE moeten vinden. Nu heb ik in andere posts al eens uitgelegd waarom de HE voor de speler een Mythe is.

De zero wordt alleen in de trigger gedefinieerd als Manque maar Pass is net zo goed. Speel je live dan zijn er meerdere alternatieven.

Ik heb nog geen oplossing in Excel gevonden voor het sommeren of tabelleren van uitkomsten van afzonderlijke sessies. Wat wil je bereiken met het berekenen van de gemiddelde winst van een aantal. Doe je dat voor sessies van 100 worpen dan zal dat ongeveer uitkomen op ongeveer 45 units. Dit ligt wiskundig vast.

 

34 minuten geleden zei DeValsspeler:

Misschien begrijp ik het verkeerd, maar zo op het eerste oog lijkt dat me waar het dan fout gaat.

Nee hier gaat niets fout. De zero  verhoogt de uitbetaling met 1 tot 256  units
 

Waar jij waarschijnlijk in de fout gaat  , is de programmering van de uitbetaling. Dit is een bekende fout die vaak gemaakt wordt. Bij de uitbetaling wordt dan de inzet die je terugkrijgt vergeten. Helaas heb ik niet de kennis omdat in jouw programma te controleren.

Link to comment
Share on other sites

Op 8-2-2021 om 12:33 zei dobbelsteen:

Nee hier gaat niets fout. De zero  verhoogt de uitbetaling met 1 tot 256  units

O wow! Ik formuleerde mijn reactie voorzichtig omdat ik er eigenlijk vanuit ging dat je mij in het ootje aan het nemen was. Maar blijkbaar heb je dus serieus al die jaren de 0 niet als verlies geteld (zelfs niet als half verlies). Gelukkig geef je dit nu zelf toe en is eindelijk na eindeloos gesteggel voor iedereen duidelijk hoe idioot jij de roulette benadert.

Op 8-2-2021 om 12:33 zei dobbelsteen:

Waar jij waarschijnlijk in de fout gaat  , is de programmering van de uitbetaling. Dit is een bekende fout die vaak gemaakt wordt. Bij de uitbetaling wordt dan de inzet die je terugkrijgt vergeten. Helaas heb ik niet de kennis omdat in jouw programma te controleren.

Aangezien ik de winst bijhoudt in mijn programma, is dat niet iets waar ik de mist in ga. Je hebt wel gelijk dat het een bekende fout is, want het is precies wat jij doet. Hoe kun je nou in hemelsnaam als de 0 valt programmeren dat je reeks 1 eenheid winst oplevert? Dat is misschien wel het domste wat je ooit gedaan hebt. Heb jij ooit in werkelijkheid een reeks afgesloten met de 0 waar je na die reeks 1 eenheid winst had? Natuurlijk niet!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

15 minuten geleden zei André Jansen:

Met belangstelling deze dialoog gelezen; ik kan als croupier, instructeur en ondernemer in casinobusiness maar tot één conclusie komen:

'de berekening zal de roulette overwinnen'.. (een bekend citaat van Napoleon)! Maar hij heeft tot op heden geen gelijk gekregen.. 

 

Napoleon begreep dus ook niet zo veel van het spel :)

Link to comment
Share on other sites

Na 5 jaar uitleg heb je nog steeds niet door hoe SSB werkt In mijn topic heb ik nog eens uitgelegd dat ik niet op de uitkomst van een enkele worp wed. Ik wed op een reeks van maximaal 10 worpen. Een inzetsessie  of weddenschap bestaat 1 tot 10 worpen. Elke sessie eindigt met 1 unit winst of 1023 verlies. In de NOHit kolom  is de 0 verlies en de 1 een hit. In de winst kolom zie je dat de winst telkens met 1 unit oploopt.

Het valt me tegen dat je de Excel sheet niet kunt lezen. De eigenschap van Martingale is dat bij elke hit slechts 1 unit gewonnen wordt.
Dat in de trigger de zero vervangen wordt door de Code 1 of 2 heeft geen invloed op de uitkomst .

Je kunt natuurlijk de spreadsheet in de andere topic invullen en dan kan ik zien of je de achterliggende techniek goed toepast. Het is kinderlijk eenvoudig en vraagt geen wiskundige kennis . De SSB video`s laten ook zien hoe er winst gemaakt wordt. Als ik zo dom speel als jij beweert , zou ik ook op internet geen winst kunnen maken Het resultaat op internet is hetzelfde als mijn Excel programma laat zien . Op internet hoef je alleen maar naar het saldo te kijken.

In wiskunde ben je op het forum de beste maar roulette spelen is toch iets anders.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Op 12-2-2021 om 11:31 zei dobbelsteen:

Na 5 jaar uitleg heb je nog steeds niet door hoe SSB werkt In mijn topic heb ik nog eens uitgelegd dat ik niet op de uitkomst van een enkele worp wed. Ik wed op een reeks van maximaal 10 worpen. Een inzetsessie  of weddenschap bestaat 1 tot 10 worpen.

En zoals je het hier beschrijft heb ik het ook precies geprogrammeerd, dus ik begrijp precies hoe SSB werkt.

Op 12-2-2021 om 11:31 zei dobbelsteen:

 Elke sessie eindigt met 1 unit winst of 1023 verlies. In de NOHit kolom  is de 0 verlies en de 1 een hit. In de winst kolom zie je dat de winst telkens met 1 unit oploopt.

Ja, dat zie ik en dat is dus waar je de mist in gaat. Jij laat een reeks namelijk ook eindigen met 1 unit winst als de 0 valt, maar als jij SSB in werkelijkheid speelt, dan sta je niet op 1 unit winst als de 0 in een reeks valt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

"By visiting the Onetime Forum, you agree to our Terms of Use,Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.