Jump to content

Verkoop (Privatisering) Holland Casino in najaar 2017


TheGreatOne

Recommended Posts

In het deelnemingenbeleid rijksoverheid van 22 januari 2016 (lijst van vragen en antwoorden) Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-667274.pdf

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd

aan de Minister van Financiën over de brief van 15 oktober 2015 inzake

het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 (Kamerstuk 28 165,

nr. 227).

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 21 januari 2016.

Vragen en antwoorden, voorzien van een inleiding, zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Duisenberg

De waarnemend griffier van de commissie,

Van den Eeden

Heeft de Minster al zicht op een moment van de privatisering (verkoop) voor Holland Casino. Zo ja, wanneer?

Het antwoord geeft een mooie inkijk hoe de weg geëffend wordt naar de verkoop van het Holland Casino. De verwachting is dat dit hele proces in het najaar van 2017 afgerond is en we dat met meerdere casino aanbieders zitten die het Holland Casino merk verder zullen brengen.

Het door de parlementaire onderzoekscommissie «Privatisering en

verzelfstandiging overheidsdiensten» ontwikkelde besliskader3 wordt

gebruikt om het parlement tijdig en adequaat te informeren over

toekomstige besluiten over privatiseringen. Het besliskader bestaat in

totaal uit vijf stappen, die achtereenvolgens doorlopen moeten worden bij

een privatisering. Momenteel zijn de eerste twee stappen uitgevoerd. Stap

1, het «voornemen», is vastgelegd in het regeerakkoord. Stap 2, het

«ontwerp», is gezet met de «Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime» van 11 juli 2014 (Kamerstuk 24 557, nr. 135). De volgende stap die

nu gezet moet worden is stap 3, het «besluit».

Recentelijk heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies

uitgebracht over het voorstel tot wijziging van de Wet op de Kansspelen

(Wok) in verband met modernisering van het speelcasinoregime.

Momenteel wordt dit advies bestudeerd ten behoeve van het opstellen

van een nader rapport.

Tegelijkertijd met het aanbieden van het wetsvoorstel aan de Tweede

Kamer zal een Kamerbrief worden gestuurd over de toekomstplannen

voor Holland Casino. Nadat de Wok en eventueel ook de Kamerbrief in de

Tweede Kamer zijn behandeld, zal de Wok naar de Eerste Kamer worden

gestuurd. Ook zal op dat moment een verdere uitwerking van de verkoop

van Holland Casino aan de Tweede Kamer worden voorgelegd alvorens

de privatisering daadwerkelijk te starten. In deze tweede brief komen de

keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de verkoop en het

opsplitsen van Holland Casino aan bod.

Pas nadat het parlement in de gelegenheid is geweest om beide brieven

te behandelen, zal ik overgaan tot het nemen van onomkeerbare stappen

overeenkomstig het «besluit» om zo invulling te geven aan de vierde stap

uit het besliskader, namelijk de «uitvoering» van de privatisering. De

huidige verwachting is dat – indien de gewijzigde Wok per 1 januari 2017

in werking treedt – de privatisering van Holland Casino in het najaar van

2017 kan worden afgerond. De vijfde en laatste stap, de «opvolging»,

volgt na de privatisering zelf en bestaat uit een evaluatie.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Privatisering Holland Casino stap dichterbij

Bron: http://nos.nl/artikel/2104462-privatisering-holland-casino-stap-dichterbij.html

Het kabinet heeft een nieuwe stap gezet om Holland Casino te privatiseren. Staatssecretaris Wiebes heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de verkoop wordt geregeld.

Dat Holland Casino wordt geprivatiseerd, was al afgesproken in het regeerakkoord. Het kabinet vindt het aanbieden van kansspelen geen taak meer van de overheid als aandeelhouder. Volgens het wetsvoorstel kan de regeling van kansspelen evengoed gebeuren met strenge vergunningsvoorwaarden en strikt toezicht door de Kansspelautoriteit.

Verslaving

Het kabinet wil dat casinobezoekers ook na de privatisering beschermd blijven tegen kansspelverslaving, fraude en andere vormen van criminaliteit. Wiebes denkt dat de privatisering eind volgend jaar een feit kan zijn. Maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet Holland Casino positieve financiële resultaten kunnen laten zien op het moment van de verkoop. Het bedrijf maakte onlangs bekend dat het vorig jaar 67 miljoen euro winst heeft gemaakt.

Het monopolie van Holland Casino verdwijnt. Op dit moment heeft het bedrijf veertien vestigingen. Volgens de plannen van het kabinet wordt het opgesplitst: tien vestigingen blijven onder de handelsnaam Holland Casino bij elkaar. De vier andere vestigingen worden los of samen verkocht. Zij gaan verder onder een andere eigenaar en een andere naam. Verder komen er nog maximaal twee nieuwe casinovergunningen bij. De zestien vergunningen worden verdeeld over vijf regio’s.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Een mooie update over de verkoop van de Holland Casino en de vooruit.

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/25921312/__Verkoop_Holland_Casino_kan_volgend_jaar__.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email

DEN HAAG - De verkoop van het staatsbedrijf Holland Casino kan volgend jaar beginnen. Het is dan wel nodig dat de Wet op de Kansspelen wordt gewijzigd.

Link to comment
Share on other sites

http://nos.nl/artikel/2108787-holland-casino-mogelijk-volgend-jaar-verkocht.html

Register met probleemspelers

Wiebes zegt dat er nog geen beslissing genomen is over de verkoopmethode en welke vestigingen eventueel worden afgestoten. Hij benadrukt dat de casinovergunning verbonden is aan een bepaalde regio en dat dit invloed heeft op de vestigingen die openblijven. 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-C-AI.html

Diverse vragen van de SP, ChristenUnie en SGP beantwoord over de verkoop van het Holland Casino.

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 19 juli 2016

De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 7 juni jl. met interesse kennisgenomen van de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 11 mei 2016 inzake toekomstplannen Holland Casino2 en van het Algemeen Overleg op 2 juni in de Tweede Kamer. Naar aanleiding hiervan is op 20 juni 2016 een brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën.

De Staatssecretaris heeft op 18 juli 2016 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,Van Dooren

 

Via de website van @WouterG werd ik op de hoogte gebracht: http://www.scoop.it/t/de-nieuwe-kansspel-wetgeving (dank Wouter)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

http://www.telegraaf.nl/dft/26610738/__Staat_verkoopt_Holland_Casino__.html

 

De overheid heeft de ING Bank ingehuurd als verkoopmakelaar en adviseur om het Holland Casino te begeleiden bij de verkoop van dit prachtige bedrijf. Binnenkort zal deze wet aangenomen gaan worden door de Tweede kamer (en eerste) zodat dit proces meteen van start kan gaan.

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

http://www.stedendriehoek.net/apeldoorn/ondernemend/de-privatisering-van-holland-casino-blijft-controversieel

 

De langverwachte privatisering van Holland Casino heeft heel wat voeten in de aarde. Niemand had verwacht dat het makkelijk zou gaan. Maar de complicaties nemen halsoverkop toe. Vakbonden zijn bijvoorbeeld van plan om stakingen minder ruim van tevoren aan te gaan kondigen en dat maakt het proces alleen maar lastiger.

Link to comment
Share on other sites

Op 16-9-2016 om 13:07 zei TheGreatOne:

http://www.bnr.nl/nieuws/10310714/beursgang-beste-optie-voor-holland-casino  Een beursgang voor het Holland Casino is misschien ook een optie. Links of rechts om zal we er al een miljard euro richting onze schatkist gaan :-)

Een miljard lijkt mij echt veelste veel. Ik denk een derde hiervan of maximaal 500 miljoen.

Link to comment
Share on other sites

2 minuten geleden zei LasVegasNic:

Ik ben benieuwd want het begint o.a. een soap te worden. Van mij mag het een staatscasino blijven of het moet zijn dat OneTime een paar vestigingen komt ;-) of één van de casino bedrijven uit Vegas.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34471-B.html

 

 Ook diverse vragen die de soap Holland Casino als Staatscasino moet blijven of juist niet.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
On 9/16/2016 at 1:07 PM, TheGreatOne said:

http://www.bnr.nl/nieuws/10310714/beursgang-beste-optie-voor-holland-casino  Een beursgang voor het Holland Casino is misschien ook een optie. Links of rechts om zal we er al een miljard euro richting onze schatkist gaan :-)

En dan krijg je aandeelhouders die erop staan dat HC ieder jaar meer en meer winst *moet* gaan maken. Waar denk je dat die winst vandaan zal gaan komen? Er zal een veel aggresiever marketingplan uit de handen worden geschud en ook de spelregels binnen het casino zullen hier en daar wel wat worden veranderd. 

HC moet gewoon HC blijven en zonder gedoe over privatisering. Alles dat in het verleden privatisering kende is uiteindelijk duurder geworden.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • 3 weeks later...
Op 4-6-2017 om 01:48 zei Rng-freak:

En dan krijg je aandeelhouders die erop staan dat HC ieder jaar meer en meer winst *moet* gaan maken. Waar denk je dat die winst vandaan zal gaan komen? Er zal een veel aggresiever marketingplan uit de handen worden geschud en ook de spelregels binnen het casino zullen hier en daar wel wat worden veranderd. 

HC moet gewoon HC blijven en zonder gedoe over privatisering. Alles dat in het verleden privatisering kende is uiteindelijk duurder geworden.

Je krijgt CRUKS, waardoor je een deel van je grote spelers eraf gaat. Verder komen er regeltjes die moeten voorkomen dat er veel bonussen uit worden gedeeld, er paal en werk wordt gesteld aan combinaties met andersoortig vermaak, optreden, etc. 

Het runnen van een casino vind ik geen taak voor de overheid. De overheid kan regels bepalen waaraan private partijen moeten voldoen. Natuurlijk is de zorg een bende, maar dit is feitelijk dan ook amper geprivatiseerd. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

"By visiting the Onetime Forum, you agree to our Terms of Use,Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.