Jump to content

Casino claim uitspraken en mainstream nieuws


Guest

Recommended Posts

De rechtbank is van oordeel dat art. 1 van de Wok haar strekking om rechtshandelingen aan te tasten niet heeft verloren. De omstandigheid dat ondanks het verbod wordt deelgenomen aan illegale online kansspelen leidt op zichzelf nog niet tot strekkingsverlies. Vergelijkbaar is het gegeven dat vele mensen bij een verkeerslicht door rood licht lopen of rijden, maar ook dat is nog steeds maatschappelijk onwenselijk, illegaal en strafwaardig. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat, anders dan het hof in het Unibet-arrest (ECLI:NL:GHAMS:2016:4212) overwoog, geen sprake is van het ontbreken van bestendige en eenduidige handhaving. Voor dit oordeel is van belang dat uit de verschillende documenten die in deze procedure zijn overgelegd duidelijk naar voren komt dat de toezichthouder, de Kansspelautoriteit (Ksa), geen gedoogbeleid heeft gevoerd ten aanzien van overtreding van de Wok. De Ksa heeft dit meermaals kenbaar gemaakt en dit blijkt duidelijk uit beleidsdocumenten van de Ksa. Dat de Ksa geen gedoogbeleid heeft gevoerd blijkt daarnaast ook uit de vele boetes die zijn uitgedeeld aan aanbieders van kansspelen voor het overtreden van de Wok. De Ksa heeft een prioriteringsbeleid gevoerd, vanwege de beperkt beschikbare capaciteit voor handhaving.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2024:3524&showbutton=true&keyword=Bwin&idx=3

https://1drv.ms/w/s!AhXxhSMah8VUoEUQfUMd2xvr7zId?e=DbJSMthttps://1drv.ms/w/s!AhXxhSMah8VUoEUQfUMd2xvr7zId?e=DbJSMthttps://1drv.ms/w/s!AhXxhSMah8VUoEUQfUMd2xvr7zId?e=DbJSMthttps://petities.nl/petitions/new?locale=nlhttps://www.hpdetijd.nl/2012-08-13/dorifel-teeven-stop-met-gedogen-georganiseerde-criminaliteit/

Link to comment
Share on other sites

https://petities.nl/petitions/new?locale=nlOok staat in de wet in Malta dat er “een zorgplicht voor exploitanten” is. Dit betekent dat van een online casino Malta wordt verwacht dat zij toezicht houden op het speelgedrag van de spelers, op zoek gaan naar tekenen van problematisch gedrag en ingrijpen en bijsturen wanneer dat nodig is.

https://www.rtl.nl/nieuws/politiek/artikel/5222825/online-gokken-vanaf-oktober-legaal-maar-dat-kon-toch-allang

Link to comment
Share on other sites

“Illegaal gokken is oncontroleerbaar, gokkers hebben geen garantie op een eerlijk spel. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. En er is geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten, kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Gokken is alleen toegestaan met een vergunning vanuit de Wet op de Kansspelen.”

 

Politie

https://www.casinonieuws.nl/landgebonden/restaurant-hilversum-illegaal-gokken/

Link to comment
Share on other sites

Wanneer een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen wordt gesloten, kan het voorkomen dat deze overeenkomst door omstandigheden nietig is. Wat ook voor kan komen is een partij die de overeenkomst wil vernietigen, echter kan dit niet zomaar. Er moet worden voldaan aan enkele voorwaarden. Echter, welke gevolgen zijn hier aan verbonden? En waar maken deze twee begrippen onderscheid in?

 

Definitie van nietig en vernietigbaar

Een nietige overeenkomst of het overgaan tot vernietigen van een overeenkomst heeft twee verschillende betekenissen. ‘Nietig’ en ‘vernietigen’ zien allebei op de geldigheid van een rechtshandeling, echter heeft het een andere juridische betekenis. Een rechtshandeling is vernietigbaar indien de rechtshandeling door bijvoorbeeld een handelingsonbekwaam persoon is verricht. Wanneer een rechtshandeling nietig is, is het alsof de rechtshandeling nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is nietig indien dit bijvoorbeeld in strijd is met dwingend recht: wettelijke regels waar burgers zich aan moeten houden. Van deze regels mag niet worden afgeweken, ook niet in een contract of overeenkomst. Bij vernietigbare rechtshandelingen is dat anders. Er is dan in principe gewoon sprake van een geldige rechtshandeling, waardoor bijvoorbeeld een overeenkomst is ontstaan, met als verschil dat deze rechtshandeling achteraf ongedaan kan worden gemaakt (vernietigd). Als de rechtshandeling niet ongedaan wordt gemaakt, is er dus gewoon een geldige overeenkomst.

 

Voorbeeld: ‘Stel dat er een koopovereenkomst tussen A en B is gesloten, waarbij A aan B een waterpomptang heeft verkocht. Uiteindelijk blijkt dat de koopovereenkomst nietig is. Het gevolg is dat A de waterpomptang juridisch gezien nooit heeft verkocht en nog steeds eigenaar is.’

 

Deze overeenkomsten moeten daarna dus ongedaan gemaakt worden. A heeft recht op teruggave van de waterpomptang en B heeft recht op terugbetaling van zijn geld. 

 

De gronden voor nietigheid

Er zijn verschillende gronden die de nietigheid van een overeenkomst voortbrengen:

 

Er is niet voldaan aan een vormvereiste. Wanneer een overeenkomst niet in een bepaalde vorm in werking treed. Denk aan voorwaarden die niet schriftelijk zijn vastgesteld, terwijl dat wel had gemoeten;

De overeenkomst is in strijd met de openbare orde of de goede zeden. Bij de goede zeden staat de moraliteit centraal wat als correct en wenselijk wordt gezien. Bij de openbare orde staat met name de wijze waarop de maatschappij is ingericht centraal. Dat volgt uit artikel 40 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Voorbeeld:

Wanneer de inhoud in strijd is met de goede zeden: Denk aan A die een geweer verkoopt aan B. Het is immers niet ‘acceptabel’ om een vuurwapen te kopen of verkopen. De inhoud hiervan is in strijd met de goede zeden. Dit soort overeenkomsten zijn nietig. De strekking is bijvoorbeeld in strijd met de goede zeden wanneer A aan B een gitaar verkoopt terwijl A weet dat B zijn buurvrouw daarmee gaat intimideren. De koopovereenkomst die hier is gesloten, is in feite gewoon geldig, maar wanneer de strekking van deze overeenkomst is dat B zijn buurman kan intimideren, is deze overeenkomst nietig. Het is daarvoor wel van cruciaal belang dat A dit wist;

 

De overeenkomst is onbepaalbaar. De overeenkomst is nietig, omdat dit voortvloeit uit artikel 227 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is het geval wanneer het onduidelijk is waar de overeenkomst exact over gaat. Denk hierbij aan onduidelijke afspraken die niet zorgvuldig zijn vastgelegd in de overeenkomst;

Nietigheid wegens handelingsonbevoegdheid die voortvloeit uit artikel 43 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst is dan gesloten door een handelingsonbevoegde.

De gronden voor vernietigbaarheid

Er zijn verschillende gronden die vernietigbaarheid van een overeenkomst voortbrengen:

 

Vernietigbaar wegens handelingsonbekwaamheid;

Vernietigbaar wegens bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Wanneer de wil om een overeenkomst aan te gaan door bepaalde oorzaken onjuist gevormd is, kan er sprake zijn van een wilsgebrek;

Vernietigbaarheid door een geestelijke stoornis.

Gevolgen

De gevolgen van het nietig zijn of vernietigen van de overeenkomst verschillen. Een nietige overeenkomst heeft nooit bestaan en een vernietigbare overeenkomst wordt teruggedraaid. Het verschil zit erin dat nietige overeenkomsten vanaf het moment dat ze zijn aangegaan niet meer bestaan, terwijl vernietigbare overeenkomsten hebben bestaan maar worden teruggedraaid tot aan het begin. Het is van cruciaal belang om altijd te kijken of er sprake is van nietigheid van de overeenkomst of vernietigbaarheid, omdat zo kan worden bepaald wat er moet gebeuren om de beloofde prestaties in de overeenkomst ongedaan te maken.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

"By visiting the Onetime Forum, you agree to our Terms of Use,Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.