Jump to content

Worden weinig gevallen nummers 'ingehaald'?


DeValsspeler

Recommended Posts

Eén van de grootste misvattingen in roulette is dat nummers die in de afgelopen periode weinig gevallen zijn, zouden moeten worden ‘ingehaald’ en in de komende periode dus meer moeten vallen. Dit komt onder andere doordat de wet van de grote aantallen veelal verkeerd geïnterpreteerd wordt. Er wordt vaak gezegd dat vanwege de wet van de grote aantallen, nummers op den duur even vaak moeten vallen. Dit is echter onjuist en ook niet wat de wet van de grote aantallen zegt. De wet van de grote aantallen gaat over de relatieve frequentie. Dat betekent dat op de lange duur de percentages steeds dichter bij elkaar komen te liggen, niet de absolute aantallen, die waarschijnlijk zelfs steeds verder uit elkaar komen te liggen.

Na 10.000 spins is het helemaal niet gek als nummer 14 maar liefst 300 keer is gevallen, terwijl nummer 8 maar 240 keer is gevallen (beiden ongeveer twee standaardafwijkingen van het gemiddelde). Het ene nummer is 60 keer vaker gevallen, procentueel scheelt het 0,6%.

Doen we een miljoen spins dan kan nummer 14 best 27.300 keer zijn gevallen, terwijl nummer 8 maar 26.700 keer is gevallen (beiden ook ongeveer twee standaardafwijkingen van het gemiddelde). Het verschil in absolute aantallen is nu echter 600, aanzienlijk meer dan in het geval van 10.000 spins. In relatieve zin echter zit er nog maar een verschil in van 0,06% en dat is waar de wet van de grote aantallen op doelt.

Om dit verder toe te lichten, zal ik een onderdeel uit de @dobbelsteen roulette theorie nemen. Het onderdeel waar hij naar de laatste 50 nummers kijkt en hoe vaak hier een groepje van 6 nummers in is gevallen. De exacte strategie is hier niet van belang, dit experiment is puur bedoeld om te laten zien dat nummers die op korte termijn niet vaak zijn gevallen, niet per se ingehaald worden in de komende nummers.

Eerst de theorie: in 50 worpen valt een groepje van 6 nummers gemiddeld 8,11 keer (50 * 6/37) met een standaardafwijking van 2,61 (sqrt(50 * 6/37 * 31/37)). Doen we 50 worpen dan zullen we in ongeveer 68% van de gevallen zien dat het aantal keer dat een groepje van 6 nummers voorkomt minder dan 1 standaardafwijking van het gemiddelde ligt, en dus 6 tot 10 keer voorkomt. In ongeveer 16% van de gevallen zal het aantal keer dat een groepje van 6 nummers voorkomt meer dan 1 standaardafwijking hoger dan het gemiddelde zijn en dus vaker dan 10,72 keer voorkomen. Net zo zal in ongeveer 16% van de gevallen het aantal keer dat een groepje van 6 nummers voorkomt meer dan 1 standaardafwijking lager zijn dan het gemiddelde en dus minder dan 5,5 keer voorkomen.

Na naar de praktijk: ik heb een simulatie programma geschreven dat random 100 roulette nummers genereert. Het kijkt naar de eerste 50 nummers en telt daar hoe vaak de groepen nummers 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-30 en 31-36 zijn gevallen. Dit doe ik 100 miljoen keer en vindt dus 600 miljoen statistieken (er zijn 6 groepjes).

In 398.980.624 van de gevallen kwam een groepje van 6 nummers 6-10 keer voor. Dit is zo’n 66,5%. In 94.742.571 van de gevallen kwam een groepje van 6 nummers minder dan 6 keer voor, zo’n 15,8%. En in 106.276.805 van de gevallen kwam een groepje van 6 nummers meer dan 10 keer voor, zo’n 17,7%. Dit komt keurig overeen met wat we verwachtten.

Als het nu zo zou zijn dat nummers die weinig gevallen zijn op korte termijn ingehaald moeten worden, dan zou moeten gelden dat de groepjes die minder dan 6 keer vielen in de eerste 50 spins in de volgende 50 spins gemiddeld vaker moeten vallen dan bovenstaande cijfers.

Het programma kijkt dus vervolgens naar alle 94.742.571 groepjes die minder dan 6 keer voorkwamen in de eerste 50 nummers en telt vervolgens hoe vaak ze voorkwamen in de volgende 50 draaien.

In 14.960.660 van de gevallen viel het groepje in de tweede 50 draaien weer minder dan 6 keer (15,8%).

In 16.784.001 van de gevallen viel het groepje meer dan 10 keer (17,7%).

En in 62.997.910 van de gevallen viel het groepje 6-10 keer (66,5%)

Je ziet, de percentages komen overeen met de percentages van de eerste 50 worpen. Ook bij volgende simulaties van 100 miljoen samples van 100 spins waren de percentages vergelijkbaar.

Ik heb hetzelfde gedaan door te kijken naar situaties waarbij groepjes van 6 nummers minder dan 3 keer of vaker dan 13 keer voorkwamen in de eerste 50 spins (meer dan twee standaardafwijkingen van het gemiddelde verwijderd). Dit leverde het volgende op:

Minder dan 3 keer: 4.882.244 (0,81% van de gevallen)

Vaker dan 13 keer: 14.889.313 (2,48% van de gevallen)

Van de 4.882.244 keer dat een groepje van 6 nummers minder dan 3 keer voorkwam in de eerste 50 spins, heb ik vervolgens gekeken hoe vaak datzelfde groepje voorkwam in de volgende 50 spins:

Minder dan 3 keer: 39.956 (0,82%)

Vaker dan 13 keer: 120.626 (2,47%)

En ook hier zie je dat de hoeveelheid voorkomen in de eerste 50 spins geen enkele invloed heeft op de hoeveelheid voorkomen in de volgende 50 spins.

Wederom zien we hier dat als je een roulette onderzoek goed uitvoert, de praktijk uitstekend overeenkomt met de theorie. Daarnaast maakt het duidelijk dat verschillen op nano niveau puur door variantie komen. Natuurlijk zul je sessies van 100 spins hebben waarbij een groepje van zes nummers in de tweede 50 worpen vaker valt als ze in de eerste 50 worpen weinig zijn gevallen. Maar dat zal gemiddeld exact zo vaak gebeuren als de theorie voorspelt. Zou dat vaker gebeuren, dan hadden we dat hier naar voren zien komen. Je hebt dus niets aan informatie van de eerste 50 spins (zoals dat natuurlijk ook zou moeten bij random gebeurtenissen).

Vele kleine nano sessies samen komen dus exact overeen met het voorspelde gedrag op macro niveau. Het is nu ook duidelijk dat roulette nummers niet ‘ingehaald’ worden als ze vaak niet zijn gevallen en dat onderdeel van de @dobbelsteen roulette theorie kan dus ook in de prullenbak.

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;


int main()
{
  srand(time(0));
  int first50[6] = {0};
  int second50[6] = {0};
  int randomNumber;
  int first50LessThan6 = 0;
  int first50MoreThan10 = 0;
  int first50Between6And10 = 0;
  int second50MoreThan10IfFirst50LessThan6 = 0;
  int second50LessThan6IfFirst50LessThan6 = 0;
  int second50Between6And10 = 0;

  cout << RAND_MAX << endl;


  for (int j = 0;j < 100000000;j++)
  {
    for (int i = 0;i < 100;i++)
    {
      randomNumber = rand() % 37;
      if (i < 50)
      {
        if (randomNumber != 0)
        {
          if (randomNumber <= 6)
            first50[0]++;
          else if (randomNumber <= 12)
            first50[1]++;
          else if (randomNumber <= 18)
            first50[2]++;
          else if (randomNumber <= 24)
            first50[3]++;
          else if (randomNumber <= 30)
            first50[4]++;
          else
            first50[5]++;
        }
      }
      else
      {
        if (randomNumber != 0)
        {
          if (randomNumber <= 6)
            second50[0]++;
          else if (randomNumber <= 12)
            second50[1]++;
          else if (randomNumber <= 18)
            second50[2]++;
          else if (randomNumber <= 24)
            second50[3]++;
          else if (randomNumber <= 30)
            second50[4]++;
          else
            second50[5]++;
        }
      }

    }
    for (int i = 0;i < 6;i++)
    {
      if (first50[i] < 6)
      {
        first50LessThan6++;
        if (second50[i] > 10)
          second50MoreThan10IfFirst50LessThan6++;
        else if (second50[i] < 6)
          second50LessThan6IfFirst50LessThan6++;
        else
          second50Between6And10++;

      }
      else if (first50[i] > 10)
        first50MoreThan10++;
      else
        first50Between6And10++;
    }

    for (int i = 0;i < 6;i++)
    {
      first50[i] = 0;
      second50[i] = 0;
    }
  }

  cout << "First 50 spins" << endl;
  cout << "Less than 6 " << first50LessThan6 << endl;
  cout << "More than 10 " << first50MoreThan10 << endl;
  cout << "From 6 to 10 " << first50Between6And10 << endl << endl;

  cout << "If less than 6 in first 50 spins" << endl;
  cout << "Less than 6 " << second50LessThan6IfFirst50LessThan6 << endl;
  cout << "More than 10 " << second50MoreThan10IfFirst50LessThan6 << endl;
  cout << "From 6 to 10 " << second50Between6And10 << endl;

}

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

2 uur geleden zei DeValsspeler:

Eén van de grootste misvattingen in roulette is dat nummers die in de afgelopen periode weinig gevallen zijn, zouden moeten worden ‘ingehaald’ en in de komende periode dus meer moeten vallen.


#include <iostream>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;


int main()
{
  srand(time(0));
  int first50[6] = {0};
  int second50[6] = {0};
  int randomNumber;
  int first50LessThan6 = 0;
  int first50MoreThan10 = 0;
  int first50Between6And10 = 0;
  int second50MoreThan10IfFirst50LessThan6 = 0;
  int second50LessThan6IfFirst50LessThan6 = 0;
  int second50Between6And10 = 0;

  cout << RAND_MAX << endl;


  for (int j = 0;j < 100000000;j++)
  {
    for (int i = 0;i < 100;i++)
    {
      randomNumber = rand() % 37;
      if (i < 50)
      {
        if (randomNumber != 0)
        {
          if (randomNumber <= 6)
            first50[0]++;
          else if (randomNumber <= 12)
            first50[1]++;
          else if (randomNumber <= 18)
            first50[2]++;
          else if (randomNumber <= 24)
            first50[3]++;
          else if (randomNumber <= 30)
            first50[4]++;
          else
            first50[5]++;
        }
      }
      else
      {
        if (randomNumber != 0)
        {
          if (randomNumber <= 6)
            second50[0]++;
          else if (randomNumber <= 12)
            second50[1]++;
          else if (randomNumber <= 18)
            second50[2]++;
          else if (randomNumber <= 24)
            second50[3]++;
          else if (randomNumber <= 30)
            second50[4]++;
          else
            second50[5]++;
        }
      }

    }
    for (int i = 0;i < 6;i++)
    {
      if (first50[i] < 6)
      {
        first50LessThan6++;
        if (second50[i] > 10)
          second50MoreThan10IfFirst50LessThan6++;
        else if (second50[i] < 6)
          second50LessThan6IfFirst50LessThan6++;
        else
          second50Between6And10++;

      }
      else if (first50[i] > 10)
        first50MoreThan10++;
      else
        first50Between6And10++;
    }

    for (int i = 0;i < 6;i++)
    {
      first50[i] = 0;
      second50[i] = 0;
    }
  }

  cout << "First 50 spins" << endl;
  cout << "Less than 6 " << first50LessThan6 << endl;
  cout << "More than 10 " << first50MoreThan10 << endl;
  cout << "From 6 to 10 " << first50Between6And10 << endl << endl;

  cout << "If less than 6 in first 50 spins" << endl;
  cout << "Less than 6 " << second50LessThan6IfFirst50LessThan6 << endl;
  cout << "More than 10 " << second50MoreThan10IfFirst50LessThan6 << endl;
  cout << "From 6 to 10 " << second50Between6And10 << endl;

}

 

 

Een gepensioneerd wiskundeleraar (of all people) wil hier niet aan en blíjft maar door gokken op nummers die lang niet gevallen zijn. En een geld wat ie inmiddels verloren heeft......

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Wat weet een leek nu van de zeer ingewikkelde definities van de wiskunde en hoe hij daar mee om moet gaan. Natuurlijk moet Dobbelsteen weer op een verkeerde manier worden geciteerd .Er zijn zeer weinig spelers die op een getal. Wel houd ik de statistiek van de billboards bij . Warme en  koude getallen interesseren mij niets. Bovendien weten de meeste roulette spelers niet eens hoe deze berekend worden. De definities verschillen sterk . Voor de speler zou het veel interessanter geweest zijn om eens uit te leggen hoe je deze overbodige statistische gegevens moet  interpreteren.
Ik wijs de speler  wel op het  andere het statistische model. Dat sluit misschien beter aan bij jouw betoog. Van de laatste 50 worpen wordt bij gehouden de percentages van bijvoorbeeld rood , zwart  en de zero. Je ziet bijvoorbeeld 42% rood 56 %  en 2% zero. Dit betekent dat zero 1x ,rood 21 x en zwart  28x is gevallen  de roulette is dan mooi in evenwicht. J kunt dit ook op de Billboard zien.  Op een ander moment zie je  26 % rood,  74% zwart  %0 zero dan is rood 13 x , zwart 37 x gevallen en de zero in 50 worpen of meer niet gevallen. In zo een geval adviseer ik het accent te leggen  op zwart en  bij hoge inzetten de zero in te dekken. Met dit soort adviezen kan een speler zijn voordeel mee doen. Zelf zou ik nu gaan kijken hoe  de hot en cold spot op tafel presteren .Dit is nano theorie  In de Nano wereld zie je wel degelijk dat er streven is naar evenwicht. Dit is Dobbelsteen theorie voor de beginnende speler.

Advies van Dobbelsteen: ga ik niet gokken op de warme en koude getallen van een roulette. Een uitzondering maak ik wel eens voor 1 en 1 buur. De statistieken van de getallen worden vaak op een cirkel uitgezet. Dit is ook vaak  voor 50 worpen. Zie je dan een buur die nog niet gevallen is in meer dan 50 dan kun je met een heel klein risico kun  inschatten  dat deze zal vallen binnen 18 worpen. Na 12 NOhits verdubbel de inzet

Link to comment
Share on other sites

Eigenlijk is het heel simpel ; op een cylinder met een enkele 0 is de kans dat een getal valt altijd 1 op 37 ; ongeacht wat er ook gebeurt is om misschien nog wel gaat gebeuren.

In diezelfde context is de kans dat een getal rood / zwart of groen word ook gelijk.

Daarom helpt het "nummerbord" bij een tafel je ook niet , sterker nog ; als je dat gebruikt als middel om te kiezen waar je op gaat inzetten dan ben je al de sigaar.

De geschiedenis bepaald niet wat de toekomst gaat brengen , hoe graag we dat ook zouden willen.

 

De enige uitzondering hierop is de bias van een cyclinder maar dat is een heel ander verhaal.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

16 uur geleden zei JackPot:

Ik vind het bizarre tips van een doorgewinterde speler.

en zo reageert een succesvolle speler die nog nooit iets van zijn briljante resultaten heeft gepubliceerd..

Bias cilinders bestaan niet meer. Mechanisch uitstekende apparaten maar zij worden gestuurd met software. Lees eens het rapport en patentstudie van Robert Groenen . misschien ga je dan eens anders naar de roulette kijken. Hoe zou het kunnen dat na 37 worpen ongeveer 12 random getallen niet zijn gevallen. Met de coupon theorie ( nooit van gehoord natuurlijk) kun je binnen een kleine tolerantie berekenen na hoeveel draaien  alle getallen zijn gevallen  Dit geldt voor de cilinder als de tafel. Gek het balletje heeft toch geen geheugen en elk getal heeft dezelfde kans om te vallen. Vraag JackPot maar om uitleg. @DeValsspelerweet hoe het moet.

Link to comment
Share on other sites

Op 24-2-2021 om 17:43 zei dobbelsteen:

Wat weet een leek nu van de zeer ingewikkelde definities van de wiskunde en hoe hij daar mee om moet gaan.

Maar dat een leek hier niets van weet, betekent niet dat het niet klopt. De meeste mensen weten ook niet precies hoe een automotor werkt, maar vertrouwen toch dagelijks op dat het werkt.

Op 24-2-2021 om 17:43 zei dobbelsteen:

Ik wijs de speler  wel op het  andere het statistische model. Dat sluit misschien beter aan bij jouw betoog. Van de laatste 50 worpen wordt bij gehouden de percentages van bijvoorbeeld rood , zwart  en de zero. Je ziet bijvoorbeeld 42% rood 56 %  en 2% zero. Dit betekent dat zero 1x ,rood 21 x en zwart  28x is gevallen  de roulette is dan mooi in evenwicht. J kunt dit ook op de Billboard zien.  Op een ander moment zie je  26 % rood,  74% zwart  %0 zero dan is rood 13 x , zwart 37 x gevallen en de zero in 50 worpen of meer niet gevallen. In zo een geval adviseer ik het accent te leggen  op zwart en  bij hoge inzetten de zero in te dekken. Met dit soort adviezen kan een speler zijn voordeel mee doen.

Maar ik laat juist exact in mijn post ziet dat wat je hier verkondigd de grootste onzin is. De resultaten laten precies zien dat van alle keren dat een groepje van zes nummers weinig viel, datzelfde groepje in de volgende vijftig nummers niet meer of minder valt dan gemiddeld zou moeten. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor rood of zwart.

Op 24-2-2021 om 17:43 zei dobbelsteen:

Advies van Dobbelsteen: ga ik niet gokken op de warme en koude getallen van een roulette. Een uitzondering maak ik wel eens voor 1 en 1 buur. De statistieken van de getallen worden vaak op een cirkel uitgezet. Dit is ook vaak  voor 50 worpen. Zie je dan een buur die nog niet gevallen is in meer dan 50 dan kun je met een heel klein risico kun  inschatten  dat deze zal vallen binnen 18 worpen. Na 12 NOhits verdubbel de inzet

Als je je nu eens zou verdiepen in de wiskunde erachter en niet alleen maar loopt te verkondigen dat je het niet snapt dus er niks mee doet, dan zou je voor bovenstaande kunnen zien dat een buur sowieso binnen 18 worpen waarschijnlijk wel zal vallen en dat het feit dat het daarvoor in 50 worpen niet is gevallen geen ene reet uitmaakt.

Link to comment
Share on other sites

wij spelers krijgen geweldige adviezen van @DeValsspeler. Fijn dat er zoveel succesvolle spelers lid zijn van OneTime. Helaas zie je ze niet op het forum. Heb je niet nog wat meer goede adviezen.We weten dat het balletje geen geheugen heeft en dat de resultaten uit het verleden niets voorspellen over de toekomst. het Huisvoordeel van de roulette is 2,7%. Elk getal heeft een kans van 1 op 37 om te vallen. Een speler verliest altijd 2,7% als alle getallen even veel zijn gevallen.

Link to comment
Share on other sites

Winstgevend en winnen zijn begrippen die je niet met elkaar kunt vergelijken. Appels en peren!!! Ik ken maar 1 definitie van winstgevend en deze staat in mijn woordenboek Kijk ook eens in het woordenboek  voordat je begrippen door elkaar haalt. Wiskundige definities is iets anders dan woordbetekenissen . Een woord kan nu eenmaal meerdere betekenissen hebben afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt

Op 27-2-2021 om 13:06 zei DeValsspeler:

een buur sowieso binnen 18 worpen

Een buur heeft toch een kans van 3/37. Een buur heeft een kans van 1/37 . De context bepaalt wat er bedoeld wordt. Beide is correct.

Link to comment
Share on other sites

9 minuten geleden zei dobbelsteen:

Winstgevend en winnen zijn begrippen die je niet met elkaar kunt vergelijken. Appels en peren!!! Ik ken maar 1 definitie van winstgevend en deze staat in mijn woordenboek Kijk ook eens in het woordenboek  voordat je begrippen door elkaar haalt. Wiskundige definities is iets anders dan woordbetekenissen . Een woord kan nu eenmaal meerdere betekenissen hebben afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt

Maar nogmaals, in de gokwereld wordt winstgevend gebruikt voor iets dat structureel is. Winnen kunnen we allemaal wel eens, het gaat erom dat je kunt laten zien dat het niet door mazzel komt, maar daadwerkelijk door je strategie. En dat is nu juist wat je niet kunt, omdat een structureel winnende strategie bij roulette (en elk ander spel met een huisvoordeel > 0) niet bestaat. Je blijft mekkeren over nano sessies, maar als je strategie daadwerkelijk van invloed is op je uitkomst van nano sessies, dan zul je dat terugzien in een hele grote sample van nano sessies en dus ook op macro niveau. Zo gauw het niet terug te zien is op macro niveau, betekent het dus dat je winst op nano niveau gewoon voortkomt uit variantie en niets met je strategie te maken had.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Als ik speel bij HC is iedereen van harte welkom om mee te kijken. In het verleden heb ik ook bijeenkomsten op internet georganiseerd  Ik speelde op een internet roulettespel en belangstellende mochten mee kijken. Voor kijkers zeer saai en deze haakten al gauw af. Als alternatief heb ik voor verschillende systemen video`s gemaakt.

@DeValsspeler wil mij 24/7  uur zonder slaap en eten in het casino of op internet laten spelen. Liefst meer dan 1M worpen zonder onder breking, want anders is het sample te klein. Mijn samples van ongeveer 100 worpen mag ik niet optellen. De speler en de wiskundigen kunnen nooit een consensus vinden. Om de speler bij herhaling  voor dom uit te maken toont geen respect.

Herhaling van zetten is remise en einde van het spel.

 

Link to comment
Share on other sites

16 uur geleden zei dobbelsteen:

 

@DeValsspeler wil mij 24/7  uur zonder slaap en eten in het casino of op internet laten spelen. Liefst meer dan 1M worpen zonder onder breking, want anders is het sample te klein. Mijn samples van ongeveer 100 worpen mag ik niet optellen.

Samples mag je juist wel optellen als ze elke keer met dezelfde methode gegenereerd zijn. Maar geef dan wel genoeg samples om een eerlijk beeld te krijgen. En bij gebrek aan een grote hoeveelheid: maak dan een wiskundige analyse om te zien of je resultaten daadwerkelijk significant afwijken van wat er gemiddeld genomen verwacht mag worden. In beide gevallen kun je dat niet. Bij grote simulaties die ik gemaakt heb is duidelijk dat je speelstrategie geen enkele invloed heeft op de gemiddelde uitkomst. En bij de wiskundige analyse van jouw zogenoemde fantastische resultaat bleek dat die uitkomst gewoon binnen de marges van wat je mag verwachten viel.

Link to comment
Share on other sites

Om het punt van dit topic nog eens te maken heb ik hetzelfde onderzoek gedaan met de even en oneven nummers:

In 50 worpen verwacht je gemiddeld 50 * 18/37 = 24.3 keer een even nummer te krijgen, met een standaardafwijking van 3.53. Ik heb gekeken naar resultaten die meer dan 2 standaardafwijkingen van het gemiddelde lagen, in dit geval dus naar gevallen waar even of oneven minder dan 17 keer viel of meer dan 31 keer.

Van de 100.000.000 samples van 100 spins die ik de simulatie liet doen, bleek er in de eerste 50 spins 2.548.246 keer dat even of oneven minder dan 17 keer was gevallen ofwel 1.27% en in 4.163.333 gevallen viel even of oneven meer dan 31 keer (2.08%). Dit ligt in lijn met de eigenschappen van gemiddelde en standaardafwijking bij dit soort steekproeven.

Vervolgens heb ik van de gevallen waar even of oneven minder dan 17 keer was gevallen, gekeken naar hoe vaak dezelfde even kans dan in de volgende 50 worpen voorkwam.

Van de 2.548.246 keer dat een even kans minder dan 17 keer viel in de eerste 50 worpen, was de verdeling over de volgende 50 worpen als volgt:

 • 32.782 keer minder dan 17 keer (1.29%)
 • 52843 keer meer dan 31 keer (2.07%)
 • 2462621 keer tussen 17 en 31 keer.

Zoals ook nu weer duidelijk te zien is, zorgt een 'te weinig' aan even of oneven nummers in de eerste 50 spins in zijn geheel niet voor een 'teveel' in de volgende 50 nummers. Inzetstrategieën gebaseerd op nummers die te weinig of teveel zijn gevallen hebben dus geen enkele toegevoegde waarde.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

"By visiting the Onetime Forum, you agree to our Terms of Use,Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.