Jump to content

Wetgeving nig niet op orde?


Recommended Posts

Wat vinden jullie van onderstaande situatie?

 

Hierdonder volgt een uitspraak van de Kantonrechter in Den Haag;

Verzoekster vraagt aan de kantonrechter om een machtiging om betrokkene wegens haar gokverslaving in te mogen schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).

Op de website van de Kansspelautoriteit staat over de inschrijving in het CRUKS, voor zover hier relevant, vermeld:

“Als bewindvoerder of mentor heeft u wel toestemming van uw cliënt nodig. (…) Geeft uw cliënt geen toestemming? Dan kunt u de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.” ( https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/ander-inschrijven/ )

De kantonrechter kan niet vast stellen waar deze informatie op is gebaseerd. In de Wet op de Kansspelen is de toestemming van de kantonrechter aan een bewindvoerder voor inschrijving van een betrokkene in het CRUKS niet geregeld. De wettelijke bepaling die overblijft is dan artikel 1:441, tweede lid, BW. Het inschrijven in een register valt naar het oordeel van de kantonrechter onder geen van de in het tweede lid genoemde handelingen, waarvoor toestemming van betrokkene, danwel de kantonrechter, noodzakelijk is.

De gevraagde machtiging kan daarom niet worden verleend.

Link to comment
Share on other sites

De uitspraak zal juridisch wel kloppen, maar wringt een beetje.

Er is in de wet voor verslaafden/verkwisters in verschillende maatregelen voorzien, waarbij onderbewindstelling een lichtere maatregel is dan curatele. 
Gedwongen inschrijving bij CRUKS is dan een van de handelingen die bij bewind niet kunnen, en bij curatele wel. 

Bescherming van de onderbewindgestelde tegen verkwisting bij casino's middels inschrijving in CRUKS klinkt sympathiek,
maar te ruim mandaat geven aan een bewindvoerder is heel eng.

^^ voor zover ik begrijp is bewindvoering bedoeld voor verkwisting: de onderbewindgestelde is nog wel handelingsbekwaam. Het zou wellicht niet misstaan als deze specifieke handeling ook door een bewindvoerder gedaan zou mogen worden.

Edited by Rudi (see edit history)
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

"By visiting the Onetime Forum, you agree to our Terms of Use,Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.