Jump to content

Is gokken een zonde of niet?


Recommended Posts

 
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over gokken? Is gokken een zonde?"

Antwoord: 
Gokken kan gedefinieerd worden als “het inzetten van geld op iets wat niet waarschijnlijk is in een poging dit geld te vermeerderen”. De Bijbel veroordeelt gokken, wedden of de loterij niet uitdrukkelijk. Maar de Bijbel waarschuwt ons wel om niet geldzuchtig te zijn (1 Timoteüs 6:10Hebreeën 13:5). De Schriftteksten moedigen ons ook aan om ons niet in te laten met pogingen om “snel rijk te worden” (Spreuken 13:1123:5Prediker 5:10). Gokken richt zich ongetwijfeld op de liefde voor geld en verleidt mensen onmiskenbaar met de belofte om snel en eenvoudig rijk te worden. 

Wat is er mis met gokken? Gokken is een moeilijk onderwerp. Als slechts sporadisch en met mate wordt gegokt, dan is het weliswaar geldverspilling, maar niet noodzakelijkerwijs een “kwaad”. Mensen verspillen geld aan allerlei activiteiten. Gokken is dan (in veel gevallen) geen grotere geldverspilling dan naar de film gaan, een duur etentje of de aanschaf van onnodige prullaria. Maar tegelijkertijd wordt gokken niet gerechtvaardigd door het feit dat ook aan andere dingen geld wordt verspild. Geld zou niet verspild moeten worden. Extra geld zou gespaard moeten worden voor toekomstige behoeften of gebruikt moeten worden voor het werk van de Heer. Het zou niet vergokt moeten worden.

Gokken in de Bijbel: Hoewel de Bijbel gokken niet uitdrukkelijk vermeld, worden wel spelen vermeld waarin “geluk” of “kans” betrokken is. In Leviticus bijvoorbeeld werd het lot geworpen om te bepalen welke bok als reinigingsoffer zou worden geofferd en welke bok als verzoeningsoffer zou worden geofferd. Jozua wierp loten om te bepalen hoe het land onder de verschillende stammen zou worden verdeeld. Nehemia wierp loten om te bepalen wie al dan niet binnen de muren van Jeruzalem zou wonen. De apostelen wierpen loten om te bepalen wie de plaats van Judas in zou nemen. Spreuken 16:33 zegt: “Men werpt het lot in een mantel, de HEER bepaalt hoe het valt.” Nergens in de Bijbel wordt gokken of “toeval” gebruikt voor vermaak of beschreven als een acceptabele bezigheid voor de volgelingen van God.

Casino’s en loterijen: Casino’s gebruiken allerlei soorten marketingtrucs die de gokker verleiden om zo veel mogelijk geld op het spel te zetten. Ze bieden vaak goedkope of gratis alcoholische dranken, wat dronkenschap aanmoedigt en het vermogen om wijze beslissingen te nemen vermindert. In een casino is alles perfect in elkaar gezet om geld in grote bedragen afhandig te maken en er niets voor terug te geven, behalve een kortstondig en leeg genot. Loterijen proberen zichzelf af te schilderen als instellingen die bedoeld zijn om onderwijs of goede doelen te bekostigen. Maar onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan loterijen vaak de mensen zijn die zich loterijkaarten eigenlijk niet eens kunnen veroorloven. De allure van het “snel rijk worden” is voor wanhopige mensen een te grote verleiding. De kans om te winnen is oneindig klein en dit leidt ertoe dat de levens van vele mensen worden verwoest.

Waarom loterij-opbrengsten God niet behagen: Veel mensen beweren dat ze aan de loterij meedoen of gokken, zodat ze het geld aan de kerk of andere goede doelen kunnen geven. Hoewel dit misschien wel een goede beweegreden mag zijn, worden gokopbrengsten slechts door weinig mensen gebruikt voor godvruchtige doeleinden. Onderzoek heeft aangetoond dat de meerderheid van de loterijwinnaars zich na enkele jaren in nog slechtere financiële omstandigheden bevindt dan voorheen. Er slechts weinigen die het geld werkelijk aan een goed doel geven, als dit al gebeurt. Bovendien heeft God ons geld niet nodig voor Zijn werk in de wereld. Spreuken 13:11 zegt: “In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.” God is oppermachtig en zal via eerlijke middelen voorzien in de behoeften van de kerk. Zou God geëerd worden als drugsgeld gedoneerd zou worden, of geld dat in een bankroof werd buitgemaakt? Zo heeft God ook geen behoefte aan geld dat van de armen werd “gestolen” door hen met rijkdommen te verleiden. Hij zou dit geld bovendien niet eens willen.

1 Timoteüs 6:10 vertelt ons: "Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend." Hebreeën 13:5 verkondigt: " Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'" En Matteüs 6:24 zegt: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon [geld]."
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

"By visiting the Onetime Forum, you agree to our Terms of Use,Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.